Best of the Oncologist - 2019

Best of The Oncologist 2019
最佳腫瘤學家2019年

This collection highlights the most impactful clinical findings and review articles published in The Oncologist in the past year, with a focus on breast, lung, liver, and gastrointestinal malignancies. The ever-evolving world of cancer research requires the clinical oncologist to stay abreast of treatment decisions that can extend and improve their patients’ lives. No journal combines the same multidisciplinary breadth and emphasis on patient outcomes as The Oncologist, making it an essential resource for practitioners and researchers alike.

以乳腺癌、肺癌、肝癌和胃肠道肿瘤为主要内容,重点关注了《肿瘤学家》杂志在过去一年中发表的最有影响力的临床发现及综述文献。不断进步的肿瘤研究需要临床肿瘤学家永远站在治疗方案进展的第一线,才能延长患者生命并改善结局。没有一本期刊像《肿瘤学家》杂志一样,将对患者结局的重视与多学科广度放到同一高度,这使它成为医生和研究者的必备学术资源。
Breast Cancer

Individualized Prediction of Survival Benefit from Postmastectomy Radiotherapy for Patients with Breast Cancer with One to Three Positive Axillary Lymph Nodes
Ning Zhang, Jiashu Zhang, Hanwen Zhang, Ying Liu, Wenjing Zhao, Lijuan Wang, Bing Chen, Meena S. Moran, Bruce G. Haffty, Qifeng Yang
The Oncologist first published on July 17, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2019-0124

Disparity in Tumor Immune Microenvironment of Breast Cancer and Prognostic Impact: Asian versus Western Populations
Ching‐Hsuan Chen, Yen‐Shen Lu, Ann‐Lii Cheng, Chiun‐Sheng Huang, Wen‐Hung Kuo, Ming‐Yang Wang, Ming Chao, I‐Chun Chen, Chun‐Wei Kuo, Tzu‐Pin Lu, Ching‐Hung Lin
The Oncologist first published on August 1, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2019-0123

Cancer Diagnostics and Molecular Pathology

Toward an Expert Level of Lung Cancer Detection and Classification Using a Deep Convolutional Neural Network
Chao Zhang, Xing Sun, Kang Dang, Ke Li, Xiao‐wei Guo, Jia Chang, Zong‐qiao Yu, Fei‐yue Huang, Yun‐sheng Wu, Zhu Liang, Zai‐yi Liu, Xue‐gong Zhang, Xing‐lin Gao, Shao‐hong Huang, Jie Qin, Wei‐neng Feng, Tao Zhou, Yan‐bin Zhang, Wei‐jun Fang, Ming‐fang Zhao, Xue‐ning Yang, Qing Zhou, Yi‐long Wu, Wen‐zhao Zhong
The Oncologist first published on April 17, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0908

Genomic Signature of Driver Genes Identified by Target Next‐Generation Sequencing in Chinese Non‐Small Cell Lung Cancer
Shiwang Wen, Lei Dai, Lei Wang, Wenjian Wang, Duoguang Wu, Kefeng Wang, Zhanghai He, Aodi Wang, Hui Chen, Peng Zhang, Xiaowei Dong, Yu‐An Dong, Kai Wang, Ming Yao, Minghui Wang
The Oncologist first published on March 22, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0572

An Accurate and Comprehensive Clinical Sequencing Assay for Cancer Targeted and Immunotherapies
Jingyu Cao, Lijuan Chen, Heng Li, Hui Chen, Jicheng Yao, Shuo Mu, Wenjin Liu, Peng Zhang, Yuwei Cheng, Binbin Liu, Zhongxiang Hu, Donglin Chen, Hui Kang, Jinwei Hu, Aodi Wang, Weifeng Wang, Ming Yao, Gungwei Chrin, Xiaoting Wang, Wei Zhao, Lei Li, Luping Xu, Weixin Guo, Jun Jia, Jianhua Chen, Kai Wang, Gaofeng Li, Weiwei Shi
The Oncologist first published on August 13, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2019-0236

Clinical Trial Results

Concurrent EGFR‐TKI and Thoracic Radiotherapy as First‐Line Treatment for Stage IV Non‐Small Cell Lung Cancer Harboring EGFR Active Mutations
LinPeng Zheng, Yanmei Wang, Zihan Xu, Qiao Yang, Guangkuo Zhu, Xing‐Yun Liao, Xiewan Chen, Bo Zhu, Yuzhong Duan, Jianguo Sun
The Oncologist first published on April 30, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2019-0285

Oxaliplatin plus Capecitabine in the Perioperative Treatment of Locally Advanced Gastric Adenocarcinoma in Combination with D2 Gastrectomy: NEO‐CLASSIC Study
Yiyi Yu, Yong Fang, Zhenbin Shen, Yan Wang, Min Yan, Hui Cao, Yingbin Liu, Xuefei Wang, Yuehong Cui, Fenglin Liu, Weidong Chen, Wei Li, Qian Li, Huiqin Jiang, Yihong Sun, Tianshu Liu
The Oncologist first published on June 25, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2019-0416

Gastrointestinal Cancer

Prognostic Value and Association of Sarcopenia and Systemic Inflammation for Patients with Gastric Cancer Following Radical Gastrectomy
Jian‐Xian Lin, Jun‐Peng Lin, Jian‐Wei Xie, Jia‐bin Wang, Jun Lu, Qi‐Yue Chen, Long‐long Cao, Mi Lin, Ruhong Tu, Chao‐Hui Zheng, Chang‐Ming Huang, Ping Li
The Oncologist first published on March 20, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0273

Comparison of the Clinicopathological Characteristics and Genetic Alterations Between Patients with Gastric Cancer with or Without Helicobacter pylori Infection
Wen‐Liang Fang, Kuo‐Hung Huang, Shih‐Ching Chang, Chien‐Hsing Lin, Ming‐Huang Chen, Yee Chao, Su‐Shun Lo, Anna Fen‐Yau Li, Chew‐Wun Wu, Yi‐Ming Shyr
The Oncologist first published on February 22, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0742

Head and Neck Cancer

Accelerated Risk of Premature Ischemic Stroke in 5‐Year Survivors of Nasopharyngeal Carcinoma
Min‐Chi Chen, Feng‐Che Kuan, Shiang‐Fu Huang, Chang‐Hsien Lu, Ping‐Tsung Chen, Cih‐En Huang, Ting‐Yao Wang, Chih‐Cheng Chen, Kuan‐Der Lee
The Oncologist first published on March 21, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0747

Hematological Malingancies

1q21 Gain Combined with High‐Risk Factors Is a Heterogeneous Prognostic Factor in Newly Diagnosed Multiple Myeloma: A Multicenter Study in China
Xiaozhe Li, Wenming Chen, Jianyong Li, Lijuan Chen, Baijun Fang, Ying Feng, Junru Liu, Meilan Chen, Jingli Gu, Beihui Huang, Juan Li
The Oncologist first published on August 27, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2019-0132

Hepatobiliary

An Eastern Hepatobiliary Surgery Hospital Microvascular Invasion Scoring System in Predicting Prognosis of Patients with Hepatocellular Carcinoma and Microvascular Invasion After R0 Liver Resection: A Large‐Scale, Multicenter Study
Xiu‐Ping Zhang, Kang Wang, Xu‐Biao Wei, Le‐Qun Li, Hui‐Chuan Sun, Tian‐Fu Wen, Zong‐Tao Chai, Zhen‐Hua Chen, Jie Shi, Wei‐Xing Guo, Dong Xie, Wen‐Ming Cong, Meng‐Chao Wu, Wan Yee Lau, Shu‐Qun Cheng
The Oncologist first published on May 28, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0868

Long‐Term Survival Outcomes After Liver Resection for Binodular Hepatocellular Carcinoma: A Multicenter Cohort Study
Ming‐Da Wang, Chao Li, Jun Li, Wan‐Guang Zhang, Wei‐Qin Jiang, Jiong‐Jie Yu, Hao Xing, Han Wu, Jun Han, Zhen‐Li Li, Xin‐Fei Xu, Ting‐Hao Chen, Ya‐Hao Zhou, Wei‐Min Gu, Hong Wang, Yong‐Yi Zeng, Yao‐Ming Zhang, Timothy M. Pawlik, Wan Yee Lau, Meng‐Chao Wu, Jia‐Mei Yang, Feng Shen, Tian Yang
The Oncologist first published on May 24, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0898

Lung Cancer

Computed Tomography‐Based Radiomics Signature: A Potential Indicator of Epidermal Growth Factor Receptor Mutation in Pulmonary Adenocarcinoma Appearing as a Subsolid Nodule
Xinguan Yang, Xiao Dong, Jiao Wang, Weiwei Li, Zhuoran Gu, Dashan Gao, Nanshan Zhong, Yubao Guan
The Oncologist first published on April 1, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0706

Mutation Profile of Resected EGFR‐Mutated Lung Adenocarcinoma by Next‐Generation Sequencing
Ze‐Rui Zhao, Yao‐Bin Lin, Calvin S.H. Ng, Rong Zhang, Xue Wu, Qiuxiang Ou, Wendan Chen, Wen‐Jie Zhou, Yong‐Bin Lin, Xiao‐Dong Su, Yang W. Shao, Hao Long
The Oncologist first published on March 14, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0567

Precision Medicine Clinic: Molecular Tumor Board

Carcinoma of Unknown Primary with EML4‐ALK Fusion Response to ALK Inhibitors
Peng Zhao, Ling Peng, Wei Wu, Yi Zheng, Weiqin Jiang, Hangyu Zhang, Zhou Tong, Lulu Liu, Ruobing Ma, Liping Wang, Ming Yao, Kai Wang, Weijia Fang, Liming Wu
The Oncologist 2019; 24:449-454; first published on January 24, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0439

Effectiveness of EGFR‐TKIs in a Patient with Lung Adenocarcinoma Harboring an EGFR‐RAD51 Fusion
Yan Guan, Zhanshuai Song, Yan Li, Honglin Guo, Junping Shi, Xuemei Zhang, Ming Yao
The Oncologist first published on May 7, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0732

Neuro-Oncology

A Phase II Trial of Concurrent Temozolomide and Hypofractionated Stereotactic Radiotherapy for Complex Brain Metastases
Nan Bi, Yuchao Ma, Jianping Xiao, Hongmei Zhang, Yingjie Xu, Yuan Tian, Junling Li, Ye Zhang, Qingfeng Liu, Kai Wang, Lei Deng, Wenqing Wang, Xuesong Chen, Feng Liu, Ruizhi Zhao, Siran Yang, Xiaodong Huang, Junlin Yi, Chen Hu, Yexiong Li
The Oncologist first published on April 17, 2019; doi:10.1634/theoncologist.2018-0702